AOW-pensioen van SVB na overlijden

Wat gebeurt er met het AOW-pensioen van SVB na overlijden van mijn partner of ouder?

AOW-pensioen stopt automatisch

Ontving de overledene een AOW-pensioen? Als deze persoon in Nederland woonde en daar ook overleden is, dan hoef je niets te doen. Het AOW-pensioen stopt dan automatisch op de dag na het overlijden. Dit geldt ook voor de inkomensondersteuning AOW en het vakantiegeld. Je hebt namelijk al aangifte van het overlijden gedaan bij de gemeente en die zorgt ervoor dat het SVB op de hoogte gebracht wordt.

Wanneer wel doorgeven?
Een overlijden moet wel doorgegeven worden als deze persoon buiten Nederland woonde of in het buitenland overleden is. Dit moet je naargelang de situatie binnen 4 of 6 weken doen. Wacht er niet te lang mee: hoe sneller SVB op de hoogte gebracht is, hoe eerder zij de betaling kunnen stopzetten en ze een brief kunnen sturen met wat je kunt verwachten.

Overlijdensuitkering voor nabestaanden

De nabestaanden krijgen meestal een eenmalige overlijdensuitkering. Dit is het bedrag van 1 maand bruto AOW-pensioen. Uitkeringsinstantie UWV of de SVB keert ook het opgebouwde vakantiegeld uit, verminderd met de wettelijk verschuldigde inhoudingen. 

Wanneer heb je recht op een overlijdensuitkering?

Als nabestaande kun je recht hebben op een overlijdensuitkering als de overledene een van deze uitkeringen kreeg:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet);
  • AOW-uitkering;
  • Anw-uitkering.

Welke nabestaanden hebben recht op deze uitkering?

De overgebleven partner krijgt de overlijdensuitkering. Blijft er geen partner over, dan krijgen de kinderen die jonger zijn dan 18 jaar óf de persoon die met de overleden persoon in 1 huis woonde tot de dag van overlijden de overlijdensuitkering. Nabestaanden die een overlijdensuitkering kunnen krijgen zijn dus:

  • de partner, of als die er niet is;
  • de minderjarige kinderen, of als die er niet zijn;
  • degene met wie de overleden persoon in 1 huis woonde. Die persoon moet op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Hoe vraag je een overlijdensuitkering aan?

De UWV of de SVB sturen na het overlijden automatisch een brief waarin staat wat je kan verwachten en een aanvraagformulier voor de uitkering. De nabestaanden kunnen dan vervolgens de overlijdensuitkering aanvragen bij de SVB.

Hoe geef ik het overlijden door aan SVB?

Woonde je partner in het buitenland en moet je het pensioen stopzetten? Geef het overlijden door via de pagina van Mijn SVB. Log daar in met je DigiD of een ander erkend Europees inlogmiddel. Een wijziging in de gegevens of een persoonlijke situatie die invloed kan hebben op het pensioen kan je altijd doorgeven via dit formulier. Een overlijden geef je ook hierbij alléén door als de overleden persoon niet in Nederland woonde.

Was de overleden persoon niet je partner? Neem dan contact op met SVB via telefoon of via WhatsApp.